Central Provincial Loft

2019 

LAAT WEET ASB WAT MET U DUIWE MOET GEBEUR VOOR 13 SEPTEMBER 2019

Duiwe gemerk met GEEL is kwalifiseer vir die veiling, behalwe waar hulle in die Opes ingeskryf word.  Eienaars kan duiwe wat reeds 2 jaar in die opes deelgeneem het ook huistoe neem sonder dat hulle veiling toe gaan.

STAMBOME/STRAINS VAN VEILINGDUIWE WORD BENODIG OM IN AANMERKING TE KOM VIR 45% KICK-BACK

Al die duiwe kan oorgeskryf word na 2020 Opes met slegs die inskrywingsfooi van R1,250 betaalbaar in 2020. (Opes en Jaarouds)

Eienaars kan duiwe wat nie veiling of opes toe gaan nie terugneem huistoe.  Andersins sal hulle beskikbaar gestel word aan ander persone om in die opes in te skryf, of verkoop word vir die hokeienaar se rekening.

FOTOS:  Wenners van wedvlugte, alle pryswenners van die finaal plus die eerste 20 ACE pigeons kry foto's as deel van hulle prys.  Indien u 'n foto van ander duiwe geneem wil he kan ons dit doen op u eie koste.


Prysuitdeling en Veiling - Saterdag, 26 Oktober 2019

Prysuitdeling - 09h00

Veiling direk daarna

Braaipakkies en drinkgoed te koop

Vure en bykosse sal voorsien word

U word hartlik uitgenooi2019 AFHANDELINGSLYSTE.xlsx-min.pdf 2019 AFHANDELINGSLYSTE.xlsx-min.pdf
Size : 184.537 Kb
Type : pdf