BIG BUCKS RACING

Hierdie is 'n geleentheid om vanaf u eie hok aan prysgeld wedvlugte deel te neem.  Dit werk so:
 • Tien agtereenvolgende wedvlugte vanaf Hanover tot Matjiesfontein. (Ongeveer 260 - 700 km)
 • Prysgeld op elke wedvlug tot die 10de plek plus 9 spotpryse.
 • Jaaroud en Ope duiwe neem deel in 'n ope kategorie
 • Om koste te bespaar word die Big Bucks sleepwa agter die CPL duiwetrok gesleep.  Big Bucks vlieg dus op dieselfde dae as die CPL hokke (Vrydae) en vanaf dieselfde loslaatpunte.  Vier addisionele wedvlugte vir Big Bucks word gevlieg waarvan 3 spesiaal met die bakkie gery moet word.  Geld word hiervoor begroot uit die inskrywingsfooie.
 • Duiwe word by Bosveld Duiwesentrum gemandjie vanaf 16h00 tot 19h00.  Indien  mandjiedag ooreenstem met die van 'n Federasie word reelings getref om vroeer te mandjie.
 • Wedvlugte word by jou eie klub uitgelui en die uitslag deurgegee na die verantwoordelike beampte. Lede wat nie aan 'n klub behoort nie kom by Bosveld uitlui op ooreengekome tye.
 • Prysgelde word na elke wedvlug uitbetaal.
 • 'n Puntestelsel word ook gehou en alle deelnemers sal deel in die puntestelsel en daarvoor die gebruiklike sertifikate aan die einde van die jaar ontvang.  Die volgende pryse word ook deur die CPL hokke geborg vir puntewenners.

  1ste: 3x Gratis inskrywings in die CPL hokke vir 2019
  2de: 2x Gratis inskrywings in die CPL hokke vir 2019
  3de: 1x Gratis inskrywing in die CPL hokke vir 2019

Prysgeld 2018:

1.  R2,000 2.  R1,500 3.  R1,000 4.  R750 5.  R750 6.  R500 7.  R500 8.  R500 9.  R500 10. R500 15. R100 20. R100 25. R100 30. R100 35. R100 40. R100 45. R100 50. R100

Borgskappe 2018:

Baie dankie aan die volgende firmas vir borgskappe ontvang vir 2018:

Medpet:

1 x Medpet produkte - 1ste Plek Beaufort Wes Ope nominasie wedvlug

1 x Medpet produkte - 1ste Plek Willowmore Jongduif Derby

1 x Medpet produkte - Richmond wedvlug - 1ste Did not make the Board

Afrivet Produkte - Tramisol en Sulphametathine - Hanover - alle deelnemers wat nie prysgeld ontvang het nie
Pfizer - Duiweprodukte voucher van R600 - Cradock 21ste plek of eerste plek daarna wat nie prysgeld ontvang het nie.


BIG BUCKS 2018:

Matjiesfontein 14 Sept 2018.pdf Matjiesfontein 14 Sept 2018.pdf
Size : 16.854 Kb
Type : pdf
Prins Albert 31 Aug 2018.pdf Prins Albert 31 Aug 2018.pdf
Size : 16.59 Kb
Type : pdf
Willowmore 24 Aug 2018.pdf Willowmore 24 Aug 2018.pdf
Size : 16.599 Kb
Type : pdf
Leeu Gamka 16 Aug 2018.pdf Leeu Gamka 16 Aug 2018.pdf
Size : 17.253 Kb
Type : pdf
Aberdeen 11 Aug 2018.pdf Aberdeen 11 Aug 2018.pdf
Size : 16.812 Kb
Type : pdf
Beaufort West 3 Aug 2018.pdf Beaufort West 3 Aug 2018.pdf
Size : 17.028 Kb
Type : pdf
Cradock 27 Jul 2018.pdf Cradock 27 Jul 2018.pdf
Size : 17.184 Kb
Type : pdf
Drie Susters 20 Jul 2018.pdf Drie Susters 20 Jul 2018.pdf
Size : 107.878 Kb
Type : pdf
Richmond 14 Jul 2018.pdf Richmond 14 Jul 2018.pdf
Size : 106.325 Kb
Type : pdf
Hanover 6 JUL 2018.pdf Hanover 6 JUL 2018.pdf
Size : 18.771 Kb
Type : pdf

BIG BUCKS 2017:

NOUPOORT 28 JUL 2017.pdf NOUPOORT 28 JUL 2017.pdf
Size : 17.235 Kb
Type : pdf
DRIE SUSTRS 21 JUL 2017.pdf DRIE SUSTRS 21 JUL 2017.pdf
Size : 16.805 Kb
Type : pdf
RICHMOND 14 JUL 2017.pdf RICHMOND 14 JUL 2017.pdf
Size : 16.617 Kb
Type : pdf
HANOVER 7 JUL 2017.pdf HANOVER 7 JUL 2017.pdf
Size : 16.769 Kb
Type : pdf
COLESBERG 30 JUN 2017.pdf COLESBERG 30 JUN 2017.pdf
Size : 16.981 Kb
Type : pdf

BIG BUCKS VEILING 2016

Veiling van duiwe geskenk deur Kitchenbrands Loft ten bate van Big Bucks Pigeon Racing.

Saterdag, 19 November 2016

09h30 vir 10h00

Vir telefoniese bod skakel:
Willie Marais 071 183 2147 of  Koot Strydom 083 511 8736
Volledige pedigrees aangeheg
LOT 1 GPU 02561 2015.pdf LOT 1 GPU 02561 2015.pdf
Size : 826.446 Kb
Type : pdf
LOT 2 TRPF-D 09542 2015.pdf LOT 2 TRPF-D 09542 2015.pdf
Size : 834.888 Kb
Type : pdf
LOT 3 TRPF 14189 2013.pdf LOT 3 TRPF 14189 2013.pdf
Size : 686.299 Kb
Type : pdf
LOT 4 GPU 02521 2015.pdf LOT 4 GPU 02521 2015.pdf
Size : 765.832 Kb
Type : pdf
LOT 5 TRPF 202788 2015.pdf LOT 5 TRPF 202788 2015.pdf
Size : 636.026 Kb
Type : pdf
LOT 6 TRPF 21832 2015.pdf LOT 6 TRPF 21832 2015.pdf
Size : 751.079 Kb
Type : pdf
LOT 7 TRPF-D 00425 2015.pdf LOT 7 TRPF-D 00425 2015.pdf
Size : 593.518 Kb
Type : pdf
LOT 8 TRPF-D 00428 2015.pdf LOT 8 TRPF-D 00428 2015.pdf
Size : 779.108 Kb
Type : pdf

BIG BUCKS PIGEON RACING 2016

Big Bucks 2016 is weereens agter die rug.  Dit was 'n uitstekende jaar en baie dankie aan elkeen wat in goeie gees deelgeneem het.  Baie dankie weereens aan Willie Marais, Gerhard Fourie en Constant Laubscher  vir die verwerking en kontrolering van die uitslae. Baie geluk ook aan die volgende wenners vir 2016:

Big Bucks Kampioen op enkelpuntstelsel:

1.  Gerhard Fourie - wenner van 3 gratis inskrywings in die Sentrale Hokke vir 2017

2.  William & Hilda

3.  Duvenhage Lofts - wenner van 2 gratis inskrywings in die Sentrale Hokke vir 2017

4. Wildboys

4. Wilke Hokke - wenner van 1 gratis inskrywing in die Sentrale Hokke vir 2017

5.  Stephen Croucamp

Beste Jongduif:

1.  Wilke Hokke - BPF/D 1621 2015

1.  Duvenhage Lofts - SVPV 3575 2015

2.  Constant Lofts - BPF/D 1273 2015

3.  William & Hilda - SVPV/D 922 2015

Beste Ope duif:

1.  William & Hilda - WBU 5982 2013

2. Duvenhage Lofts - SVPV 3897 2014

3.  William & Hilda - SVPV 241 2014

Prysgeld 2016:

 1. R3,000
 2. R1,500
 3. R1,000
 4. R500
 5. R500
 6. R300
 7. R200
 8. R200
 9. R200
 10. R100
BIG BUCKS PROGRAM 2016.pdf BIG BUCKS PROGRAM 2016.pdf
Size : 358.364 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS ENKELPUNTE 2016.pdf BIG BUCKS ENKELPUNTE 2016.pdf
Size : 188.473 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS PRINS ALBERT 26 AUG 2016.pdf BIG BUCKS PRINS ALBERT 26 AUG 2016.pdf
Size : 151.242 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS BEAUFORT WES 19 AUG 2016.pdf BIG BUCKS BEAUFORT WES 19 AUG 2016.pdf
Size : 79.479 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS LEEU GAMKA 8 AUG 2016.pdf BIG BUCKS LEEU GAMKA 8 AUG 2016.pdf
Size : 150.91 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS DRIE SUSTERS 3 5 AUG 2016.pdf BIG BUCKS DRIE SUSTERS 3 5 AUG 2016.pdf
Size : 64.453 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS DRIE SUSTERS 2 29 JUL 2016.pdf BIG BUCKS DRIE SUSTERS 2 29 JUL 2016.pdf
Size : 215.92 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS RICHMOND 2 22 JUL 2016.pdf BIG BUCKS RICHMOND 2 22 JUL 2016.pdf
Size : 22.385 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS DRIE SUSTERS 15 JUL 2016.pdf BIG BUCKS DRIE SUSTERS 15 JUL 2016.pdf
Size : 219.333 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS RICHMOND 8 JUL 2016.pdf BIG BUCKS RICHMOND 8 JUL 2016.pdf
Size : 22.804 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS HANOVER 1 JUL 2016 FINAL.pdf BIG BUCKS HANOVER 1 JUL 2016 FINAL.pdf
Size : 22.726 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS COLESBERG 24 JUN 2016.pdf BIG BUCKS COLESBERG 24 JUN 2016.pdf
Size : 16.553 Kb
Type : pdf
PUNTE BIG BUCKS COLESBERG 24 JUN 2016.pdf PUNTE BIG BUCKS COLESBERG 24 JUN 2016.pdf
Size : 16.477 Kb
Type : pdf

BIG BUCKS 2015

Die Big Bucks 2015 is nou ook agter die rug!

Baie dankie aan die volgende persone:

 • Willie Marais wat so getrou gehelp het met die in- en uitlei en vir die verwerking van die uitslae.
 • Gerhard Fourie wat elke week gehelp het met die kontrole van die uitslae.
 • Elke lid wat in sulke goeie gesindheid deelgeneem het.  Dit was 'n groot plesier om hierdie reeks saam met julle te vlieg!

Sien julle weer in 2016!


BIG BUCKS MEESTE PUNTE 2015.pdf BIG BUCKS MEESTE PUNTE 2015.pdf
Size : 205.503 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS PRINCE ALBERT ROAD FINAAL.pdf BIG BUCKS PRINCE ALBERT ROAD FINAAL.pdf
Size : 567.409 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS LEEU GAMKA.pdf BIG BUCKS LEEU GAMKA.pdf
Size : 641.628 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS BEAUFORT WES.pdf BIG BUCKS BEAUFORT WES.pdf
Size : 638.598 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS DRIE SUSTERS.pdf BIG BUCKS DRIE SUSTERS.pdf
Size : 626.19 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS RICHMOND.pdf BIG BUCKS RICHMOND.pdf
Size : 634.617 Kb
Type : pdf
UITSLAG HANOVER.pdf UITSLAG HANOVER.pdf
Size : 503.588 Kb
Type : pdf

Program / Vorms

BIG BUCKS PIGEON RACING.pdf BIG BUCKS PIGEON RACING.pdf
Size : 573.771 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS PROGRAM 2015.pdf BIG BUCKS PROGRAM 2015.pdf
Size : 493.62 Kb
Type : pdf
BIG BUCKS PIGEON RACING INSKRYWINGSVORM.pdf BIG BUCKS PIGEON RACING INSKRYWINGSVORM.pdf
Size : 297.584 Kb
Type : pdf